Nhớ Sài Gòn played in guitar maybe one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Nhớ Sài Gòn by Phạm Anh Dũng” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Nhớ Sài Gòn guitar chords, you already visit to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Nhớ Sài Gòn song.

“Nhớ Sài Gòn” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Nhớ Sài Gòn by Phạm Anh Dũng Guitar Chords

1. [F] Biết đến bao [C] giờ gặp lại người [Dm] xưa
[Bb] Thương cho mùa mưa qua thành [Gm] phố vắng
Lang [Bb] thang miệt mài năm [F] tháng
Bao nhiêu luyến tiếc xa [Dm] ngàn
Buồn [C] thương vương lên màu áo

2. Nhớ đến em [C] nhiều này Sài [Dm] Gòn ơi
[Bb] Xa xôi ngàn khơi đâu tà áo [Gm] trắng
Duy [Bb] Tân im lìm phố [F] vắng
Thương cây lá hoang [Dm] tàn
Người [C] xây giấc mơ hồi [F] hương

ĐK: Này Sài Gòn yêu [Bb] thương
Hãy còn đây vấn [Am] vương
Nhớ [D7] bờ sông nước [Gm] êm
Ghế đá chốn công [C] viên

[Bb] Và còn nhiều tiếc [Gm] nhớ
Thoáng [Am] về trong giấc [Gm] mơ
Khu đại học hoang [C] phế
Mong ngày đó anh [F] về

2. Ước đến bao [C] giờ gặp lại người [Dm] mơ
[Bb] Đem theo vần thơ lên bờ [Gm] sông đó
Đêm [Bb] khuya nghe từng cơn [F] gió
Nơi xa ánh mắt trông [Dm] chờ
Sài [C] Gòn yêu dấu ngàn [F] năm
—————–

If you wanna study Phạm Anh Dũng Nhớ Sài Gòn guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!