Nhớ (Mỗi tên anh thôi) in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Nhớ (Mỗi tên anh thôi) by Gia Gia” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Nhớ (Mỗi tên anh thôi) guitar chords, you already come to the right web site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that music.

“Nhớ (Mỗi tên anh thôi)” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Nhớ (Mỗi tên anh thôi) by Gia Gia Guitar Chords

Verse 1:
[C] Em chờ [G] ai
Mưa rơi nối [Am] gót chân em về nơi anh
Em cứ [F] ở nơi xa mà anh không tìm [C] em
Được sao [G] anh ?
Anh đi khuất [Am] lối kia em vẫn ngồi đây
Say trong kí [F] ức êm đẹp nhưng xa khỏi vòng tay [C] anh
Lạnh như [G] băng
Bên anh gió [Am] hoá bão giông bất ngờ
Yêu thương bỗng [F] hoá hai người thẫn thờ
Điên lên vì [C] nhớ
Buồn bâng [G] quơ
Trăng treo sáng [Am] chói bên anh vẫn mờ
Dây tơ chắp [F] nối trao nhau cũng vờ như anh chẳng [F] nhớ [G] [F] [G]
 
ĐK:
[C] Mây bay màu tóc anh xanh ngời
[G] Đôi môi này nói không thể thành [Am] lời
Nhiều năm sau [F] nữa em chỉ còn nhớ mỗi tên anh [C] thôi
Đi ngược nắng vươn ngang [G] đầu
Xưa tan mọi thứ như đang cản [Am]
lối em đi tìm anh giữa muôn [F]biển người.
 
Verse 2:
[C] Em mơ về tháng năm trong đời [G]
Quên đi lời hứa anh trao một [Am] thời
Mười ngàn năm [F] nữa em không thể thôi nhớ…[G]
 
Out;
[C] Đi thật xa đến chân [G] trời
Nơi em nhìn anh ánh mắt em sáng [Am] ngời
Mười ngàn năm [F] nữa em không thể thôi nhớ tên [C] anh.
—————–

If you want to be master of Gia Gia Nhớ (Mỗi tên anh thôi) guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!