Nhớ Cần Thơ in guitar acoustic version may be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Nhớ Cần Thơ by Thanh Sơn” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Nhớ Cần Thơ guitar chords, you’ve come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Nhớ Cần Thơ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nhớ Cần Thơ by Thanh Sơn Guitar Chords

1. Một sớm sương [Em] mờ em về [C] quê qua [Bm] bến Bắc Cần [Em] Thơ
Lối đi gió [C] lộng bên cánh [Bm] đồng lúa [E7] vừa trổ đòng [Am] đòng
Nhớ từng con [Em] nước bìm bịp [C#m] kêu lớn ròng buồn ven [B7] sông

2. Ngày đó không [Em] còn hương mạ [C] non thơm [Bm] ngát tóc người [Em] xưa
Bến ghe Ngã [C] Bảy chôn mối [Bm] tình chớm [E7] nở tuổi ngây [Am] thơ
Kỷ niệm buồn [Em] vui Cần Thơ [C#m] ơi suốt [B7] đời lòng khôn [Em] nguôi.

ĐK:
Sông Ô [Em] Môn đứng soi [C] mình đêm trăng thanh trữ [B7] tình
Quãng đời [Em] mình càng đi [D] xa quê hương càng thương [B7] nhớ
[Em] Nhớ đêm Tây [Am] Đô [B7] tiễn đưa nghẹn [C] ngào [Am] ôi buồn làm [Em] sao.

3. Về bến Ninh [Em] Kiều trong vườn [C] yêu hoa [Bm] thiếu bướm quạnh [Em] hiu
Cánh chim đã [C] mỏi chim xa [Bm] rừng nhớ [E7] bầy cũng bay [Am] về
Nối lòng người [Em] đi buồn xa [C#m] xứ nhớ [B7] hoài Cần Thơ [Em] ơi.
—————–

If you want to study Thanh Sơn Nhớ Cần Thơ guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!