Nhờ Bạn Tôi Hiểu Sự Đời played in guitar might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Nhờ Bạn Tôi Hiểu Sự Đời by Vũ Hải” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Nhờ Bạn Tôi Hiểu Sự Đời guitar chords, you’ve come to the perfect web site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Nhờ Bạn Tôi Hiểu Sự Đời” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Nhờ Bạn Tôi Hiểu Sự Đời by Vũ Hải Guitar Chords

Bạn và [C]tôi năm xưa gặp nhau trong [Em]nghèo khó
Dòng đời đưa [Am]đẩy số phận giống [Em]nhau
Nhiều lần bạn [F]nói đôi mình mãi [C]luôn không thay lòng
[Dm]Nhưng trong cơn men say rượu [G]đắng thôi
 
Thời gian [C]trôi qua mau mình thân nhau [Em]từ đó
Nhiều lần chia [Am]sẻ vui buồn với [Em]nhau
Bước qua [Dm]bao nhiêu chông gai bao khó [Am]khăn cuộc đời
Rồi tương [F]lai mỗi người mỗi [G]hướng
 
ĐK:
Ngày hai ta biệt [Am]ly rượu nồng chia đôi đường [F]đi
Thề mai sau thế [G]nao không quên lúc cơ [C]hàn
Gió mưa bao mùa [Dm]qua hôm nay chúng ta gặp [Am]lại
Bạn giàu [F]sang người đưa kẻ [G]đón
 
Giờ tình anh em còn [Am]đâu nhớ khi xưa cùng [F]nhau
Sẻ chia từng điếu [G]thuốc chung nhau chén [C]trà
Đến hôm nay nhìn [Dm]nhau ai kia ngỡ như [Am]xa lạ
Giờ giàu [F]sang đã quên hết [G]đi lúc cơ [C]hàn
—————–

If you want to study Vũ Hải Nhờ Bạn Tôi Hiểu Sự Đời guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!