Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier) played in guitar maybe one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier) by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier) guitar chords, you just visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier) music.

“Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier)” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier) by Guitar Chords

1. Này người [Em] yêu ! Còn nhớ không tháng năm đã [Am] quen nhau
Và người [D] yêu còn nhớ em không ? Ngày hôm [G] nao ?
Em vẫn yêu [Em] người, và còn nhớ mãi khi ta [B7] yêu đời
Cuộc đời vui, đôi ta rong [Em] chơi

Người tình [Em] ơi, ngày tháng qua thấy anh vẫn [Am] như xưa
Và giờ [D] em tình vẫn không ngơi, còn yêu [G] người
Vẫn đa [Em] tình, và toả sắc như hoa trên [B7] cành
Anh ơi ! Anh ra sao trong đời [Em] anh?

ĐK 1: Ðời anh giống [B7] như là một giấc [Em] mơ
Nên em không [Am] muốn [D7] kéo anh la [G] đà
Và em dứt [B7] đi để khỏi nát [Em] tan
Bức tranh tình [Am] yêu, [B7] giữ nguyên thời [Em] gian

2. Cuộc tình [Em] ơi ! Giờ trái tim anh trao hết [Am] cho ai
Người tình [D] mới đẹp ngất ngây hơn em [G] nhiều !
Và bây [Em] giờ niềm hạnh phúc trong tim anh [B7] rồi
Em yêu người… em yêu anh như xưa [Em] thôi !

Này người [Em] yêu, ngày tháng qua thấy anh vẫn [Am] y nguyên
Mà mình [D] nhìn nhau, cớ sao như người xa [G] lạ ?
Em vẫn đa [Em] tình, và toả sắc như đoá hoa trên [B7] cành
Bên anh, sao như muôn năm xa [Em] anh ?

ĐK 2: Còn muốn nói [B7] thêm thì anh nói [Em] đi
Nên em không [Am] muốn [D7] giữ anh làm [G] gì
Vài phút nữa [B7] thôi, là ta chia [Em] phôi !
Suốt trong đời [Am] em, [B7] nhớ anh mà [Em] thôi !
—————–

If you want to study Nhớ anh mà thôi (Jene Pourrais Toublier) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!