Nhớ Anh in guitar acoustic version maybe one of the perfect song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Nhớ Anh by Giáng Son” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Nhớ Anh guitar chords, you already visit to the right place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nhớ Anh music.

“Nhớ Anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nhớ Anh by Giáng Son Guitar Chords

1. [G]Nhớ anh
Em không thể [C]nói nên lời [C#dim]
[G]Nhớ anh
[B7]Em không thể viết nên [Em]lời [G]
Dường như thời [A7]gian đứng lại lại
Em vẫn cứ ngây dại
Em vẫn [D]cứ mơ màng
 
2. [G]Nhớ anh
Em không thể [C]nghĩ được điều gì [C#dim]
Chỉ [G]nhớ anh
Em [B7]quanh quẩn [Em]trong góc [G]nhà
Dường như thời [A7]gian bất tử
Em vẫn cứ mộng mơ [G/D]
nỗi nhớ về anh đang trào [G]dâng
 
DK:
Là khi [C]em xa anh
Nỗi nhớ [G/D]vây quanh em
Từng nhịp [Em]tim trong em nhắc [D]tên [G]anh
Là bài [A7]hát em nghe
Cũng thấy [Bm]anh đâu đây
Là khi [C#dim]em nhìn [G/D]ai cũng thấy [D7]anh
 
(2) (Giang Tau) (DK)
 
(Len 2 1/2 Tone)
[C]Nhớ anh
Em không thể [F]nói nên lời [F#dim]
[C]Nhớ anh
[E7]Em quanh quẩn [Am]trong góc [C]nhà
Dường như thời [D]gian đứng lại
Em vẫn [C/E]cứ ngây dại
Em vẫn [F]cứ mơ màng [C/E]
Dường như thời [D7]gian bất tận
Em vẫn [C/E]cứ ngây dại
Em vẫn [F]cứ mộng mơ [C/G] [D7]nỗi
nhớ về [G]anh đang trào [C7]dâng.
—————–

If you want to be master of Giáng Son Nhớ Anh guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!