Nhắn người chiến sĩ played in guitar might be one of the perfect music you liked. Not only hearing the music but you can play “Nhắn người chiến sĩ by Dzoãn Mẫn” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Nhắn người chiến sĩ guitar chords, you just visit to the right page.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Nhắn người chiến sĩ music.

“Nhắn người chiến sĩ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nhắn người chiến sĩ by Dzoãn Mẫn Guitar Chords

[C]Khi bước đi [Am]vó câu xa [C]xa dồn bao nhớ [Am]thương
Mơ chinh [C]chiến lùa theo gió
[Em]Chiến bào vương [Dm]vấn mờ chiều [G]sương
[F]Theo người đi, riêng lòng ta thầm [G]nhắn đôi lời
[F]Sa trường kia là [C]chốn tài trai
Rèn tâm trí, thi tấm [Em]gan, cùng non sông theo gương [G]xưa, nhớ.
 
[C]Khi bước đi [Am]quyết đem tấm [C]thân đền bù nước [Am]non
Còn ham [C]tiếc gì thân thế
[G]Hỡi người danh tướng trên huyết [C]trường.
 
Thiết tha mấy [C]lời [Am]nhắn mong tới [Em]người [F]
Máu nóng còn [C]chờ nhuốm lời [G]thề khắp muôn [C]nơi [G]
Thiết tha nhắn [C]người, [Am]dâng cờ vinh [Dm]quang
Nhớ đó hồn [F]toàn quốc, vương [G]lòng kính muôn [C]đời.
 
Người bước [Dm]đi, lòng ước mong hát khúc hoàn [G]ca
Người bước [Em]đi, về với [Dm]danh thơm đời gấm [G]hoa
Thiết tha có [C]lời, [Am]nhắn mong tới [Em]người [Dm]
Chiến thắng ngày [C]về mang ngàn tươi [G]sáng hiến cho [C]đời.
—————–

If you want to learn Dzoãn Mẫn Nhắn người chiến sĩ guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!