Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé in guitar acoustic version might be one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé guitar chords, you’ve come to the perfect website.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé by Guitar Chords

Hãy đến yêu cho ngày [Bm]dài
Tôi mơ [A]đến một ngày mai [Bm]
Hãy đến [Bm]như với lạc loài [A]
Yêu đương [F#m]như một lâu [Bm]đài.
Ta sẽ yêu người nôn [D]nao
Quên đi [A]những ngày lao đao [D]
Ta sẽ yêu người đậm [A]sâu
Con tim [F#m]thơ dại từ [Bm]đầu
Hãy đến yêu như ngày [Bm]đầu
Cho nhau [A]ước hẹn dài lâu [Bm]
Hãy đến [Bm]yêu như ngày đầu [A]
Con tim [F#m]chưa từng khổ [Bm]đau.
Ta sẽ yêu người chiêm [Bm]bao
Quên đi [A]những ngày hư hao [D]
Ta sẽ yêu người đậm [A]sâu
Xin yêu [F#m]trở lại từ [Bm]đầu…
—————–

If you wanna be master of Nhạc Phim Mình Cưới Thật Em Nhé guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!