Nhạc khúc trầm mi in guitar acoustic version may be one of the good song you loved. Not only hearing the music but you can play “Nhạc khúc trầm mi by Lê Vân Tú” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Nhạc khúc trầm mi guitar chords, you already visit to the best web.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Nhạc khúc trầm mi” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Nhạc khúc trầm mi by Lê Vân Tú Guitar Chords

1. Một lời từ ly sao nói không nên [Em] lời
Mà dòng lệ rơi se thắt cõi lòng [Bm] ai [D]
Sao [Bm] vẫn mưa mãi người [Em] ơi
Hay [D] tháng năm đã ngừng [G] trôi
Chìm [D] theo từng chiếc lá [B7] rơi.

2. Nhịp đàn còn đây em hát khi bên [Em] người
Bài nhạc trầm mi lưu luyến tiễn người [Bm] đi [D]
Anh [Bm] có nghe tiếng lòng [Em] em
Xao [D] xuyến như tiếng diều [G] êm
Là [B7] tiếng tình quê êm [Em] đềm. [B7]

ĐK: [E7] Mai anh đi [Am] rồi, [D] xa xôi phương [B7] nào
Làm sao em biết mây về [C] đâu
[E7] Em nơi phương [Am] này [D] anh nơi quê [B7] người
Mùa đông buốt [C] giá hai phương [Em] trời. [Am] [Em]

3. Còn một lời này em viết riêng cho [Em] người
Là lời tình ca ghi dấu những ngày [Bm] vui [D]
Em [Bm] sẽ ngăn những lệ [Em] rơi
Phong [D] kín những tháng ngày [G] trôi
Để [B7] nhớ về người mà [Em] thôi.
—————–

If you want to be master of Lê Vân Tú Nhạc khúc trầm mi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!