Người xưa played in ukulele may be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Người xưa by ” using ukulele too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

If you are searching for Người xưa ukulele chords, you have visit to the perfect page.

Yes, ukulele is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play that song.

“Người xưa” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Người xưa by ukulele Chords

[G] Có phải là [Em] em mùa phượng [Am] thắm
Mà sao giọng [D7] nói quá xa [G] xăm
Nét [Bm] son nếp gấp thời xuân [Em] sắc
Xóa dấu tình [D7] thơ khúc nguyệt cầm
Biển [C] nhớ bóng em hàng liễu [D7] rũ
Sóng đời xô đẩy ngó âm [G] u

Vắng em từ [C] độ vầng trăng khuyết
Nửa [D7] mảnh tàn theo lốc bụi [Am] mù
Gặp lại dáng [Bm] xưa lòng bở [Em] ngỡ
Tưởng còn mộng [D7] mị đến trong [Am] mơ

Hoàng hôn chợt [G] thấy em từ đó
Thương cánh hoa [Bm] trôi chẳng bến [Em] bờ
Vắng tiếng chim [C] đàn bay xoãy [Bm] cánh
Thu sang màu [D7] nắng đẹp mong [C] manh
Bể dâu cũng khuất vào trăng [Bm] gió
Năm tháng vô [D7] tình mộng vẫn [G] xanh
—————–

If you wanna be master of Người xưa ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!