Người ơi người ở đừng về played in ukulele may be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Người ơi người ở đừng về by DTAP” using ukulele too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its ukulele chords.

When you are looking for Người ơi người ở đừng về ukulele chords, you have come to the perfect web site.

Yups, ukulele is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play that song.

“Người ơi người ở đừng về” ukulele chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Người ơi người ở đừng về by DTAP ukulele Chords

Verse:
[C]…Lâu [D]nay chưa gặp nhau [Em]đấy
Hay [D]ta quên số nhau [C]vậy?
Nghe [D]đâu lúc này bận lắm
[Em]Chẳng đi chơi, [D]chẳng đi chơi [C]nhiều
 
Nhân [D]đây chưa kịp ăn [Em]tối
Hôm [D]nay cuối tuần [C]rồi
Sao [D]ta không gặp nhau
Cả [Em]lũ đi chơi, [D]rủ đi chơi
 
T-ĐK:
Mình [C]sẽ xuống phố rộn [D]ràng
Ngồi [Em]ăn bánh xong uống [D]trà
Dẹp [C]hết mấy thứ mệt [D]nhoài
Làm [Em]u ám bao ngày [D]qua
 
Đừng [C]cứ kiếm cớ đòi [D]về
Cuộc [Em]vui vẫn chưa xong [D]mà
Mình còn [C]tăng hai và còn [D]tăng ba
[Em]Đừng về trước [D]nha
 
ĐK:
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Làm [Em]sao, làm sao để
vui một [D]khi vắng đi một người
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Lâu [Em]lâu mới vui như vậy
bao [D]lâu mới gặp lại đây
Người ở đừng [G]về
 
Rap:
[C]Hi! Alo [D]alo alo alo
Bao nhiêu [Em]lâu chưa gặp
Ra đây chơi [D]đi, yes or no?
 
Bây giờ [C]sao nà em đang làm [D]gì đấy?
Ra đây công [Em]viên có đâu mà lâu
Khoác cái [D]áo, phi xuống lầu nà
 
[C]…Ok, hai [D]mươi cứ cho là mau (Alo alo)
[Em]Loay hoay lâu [D]nay thấy đâu mặt nhau (Ô ai kia)
[C]…Đừng bao giờ [D]nghĩ là vui sau
Ra đây mà [Em]chơi với tui mau
Thay vì nằm [D]nhà mà coi troll
 
[C]…Cả tuần làm [D]việc rồi
Mới [Em]cần ra đây [D]ngồi
[C]…Tới khuya, trân [D]châu, mồi
Tía [Em]lia không cần [D]vội, ối a
 
Thì [C]đấy
Đôi khi ta không ra [D]ngoài
Chỉ để nhìn mặt [Em]nhau, ta nhìn đâu?
Ta nhìn [D]phone, pose, selfie
 
Rồi [C]đấy
Đôi khi ta không [D]mua vài
Ly cà phê tán [Em]dốc rồi về đâu?
Về lòng [D]nhau trong lâu dài
 
T-ĐK:
Mình [C]sẽ xuống phố rộn [D]ràng
Ngồi [Em]ăn bánh xong uống [D]trà
Dẹp [C]hết mấy thứ mệt [D]nhoài
Làm [Em]u ám bao ngày [D]qua
 
Đừng [C]cứ kiếm cớ đòi [D]về
Cuộc [Em]vui vẫn chưa xong [D]mà
Mình còn [C]tăng hai và còn [D]tăng ba
[Em]Đừng về trước [D]nha
 
ĐK:
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Làm [Em]sao, làm sao để vui
một [D]khi vắng đi một người
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Lâu [Em]lâu mới vui như vậy
bao [D]lâu mới gặp lại đây
Người ở đừng [G]về
Người ở tôi [G]về
—————–

If you wanna be master of DTAP Người ơi người ở đừng về ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Wanna play another ukulele chords? Simple .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!