Người ơi người ở đừng về played in guitar maybe one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Người ơi người ở đừng về by DTAP” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Người ơi người ở đừng về guitar chords, you already come to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Người ơi người ở đừng về” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Người ơi người ở đừng về by DTAP Guitar Chords

Verse:
[C]…Lâu [D]nay chưa gặp nhau [Em]đấy
Hay [D]ta quên số nhau [C]vậy?
Nghe [D]đâu lúc này bận lắm
[Em]Chẳng đi chơi, [D]chẳng đi chơi [C]nhiều
 
Nhân [D]đây chưa kịp ăn [Em]tối
Hôm [D]nay cuối tuần [C]rồi
Sao [D]ta không gặp nhau
Cả [Em]lũ đi chơi, [D]rủ đi chơi
 
T-ĐK:
Mình [C]sẽ xuống phố rộn [D]ràng
Ngồi [Em]ăn bánh xong uống [D]trà
Dẹp [C]hết mấy thứ mệt [D]nhoài
Làm [Em]u ám bao ngày [D]qua
 
Đừng [C]cứ kiếm cớ đòi [D]về
Cuộc [Em]vui vẫn chưa xong [D]mà
Mình còn [C]tăng hai và còn [D]tăng ba
[Em]Đừng về trước [D]nha
 
ĐK:
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Làm [Em]sao, làm sao để
vui một [D]khi vắng đi một người
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Lâu [Em]lâu mới vui như vậy
bao [D]lâu mới gặp lại đây
Người ở đừng [G]về
 
Rap:
[C]Hi! Alo [D]alo alo alo
Bao nhiêu [Em]lâu chưa gặp
Ra đây chơi [D]đi, yes or no?
 
Bây giờ [C]sao nà em đang làm [D]gì đấy?
Ra đây công [Em]viên có đâu mà lâu
Khoác cái [D]áo, phi xuống lầu nà
 
[C]…Ok, hai [D]mươi cứ cho là mau (Alo alo)
[Em]Loay hoay lâu [D]nay thấy đâu mặt nhau (Ô ai kia)
[C]…Đừng bao giờ [D]nghĩ là vui sau
Ra đây mà [Em]chơi với tui mau
Thay vì nằm [D]nhà mà coi troll
 
[C]…Cả tuần làm [D]việc rồi
Mới [Em]cần ra đây [D]ngồi
[C]…Tới khuya, trân [D]châu, mồi
Tía [Em]lia không cần [D]vội, ối a
 
Thì [C]đấy
Đôi khi ta không ra [D]ngoài
Chỉ để nhìn mặt [Em]nhau, ta nhìn đâu?
Ta nhìn [D]phone, pose, selfie
 
Rồi [C]đấy
Đôi khi ta không [D]mua vài
Ly cà phê tán [Em]dốc rồi về đâu?
Về lòng [D]nhau trong lâu dài
 
T-ĐK:
Mình [C]sẽ xuống phố rộn [D]ràng
Ngồi [Em]ăn bánh xong uống [D]trà
Dẹp [C]hết mấy thứ mệt [D]nhoài
Làm [Em]u ám bao ngày [D]qua
 
Đừng [C]cứ kiếm cớ đòi [D]về
Cuộc [Em]vui vẫn chưa xong [D]mà
Mình còn [C]tăng hai và còn [D]tăng ba
[Em]Đừng về trước [D]nha
 
ĐK:
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Làm [Em]sao, làm sao để vui
một [D]khi vắng đi một người
Người [C]ơi, người ở í a đừng [G]về
Lâu [Em]lâu mới vui như vậy
bao [D]lâu mới gặp lại đây
Người ở đừng [G]về
Người ở tôi [G]về
—————–

If you wanna be master of DTAP Người ơi người ở đừng về guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!