Người Ở Đừng Về played in guitar maybe one of the best music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Người Ở Đừng Về by Lê Minh Sơn” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Người Ở Đừng Về guitar chords, you just come to the right page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Người Ở Đừng Về song.

“Người Ở Đừng Về” guitar chords has Rock rhythm and included in “” album.

Người Ở Đừng Về by Lê Minh Sơn Guitar Chords

[C]Vui lên đi em,
[Em]Hát câu ca xưa
[F]Người ơi người [G]ở.
[C]Trong đêm phiêu diêu,
[Em]Mắt em long lanh,
[F]Tình ơi! tình [G]ở, tình [Am]về.
[Am]Vẫn biết chia tay
nhưng trong [Em]lòng còn men say
[F]Đẫm ướt trong [G]đêm
hương cỏ ngàn [Am]trời
[Am]Trời cao cao quá.
[Em]Đất rộng rộng quá.
[F]Em tôi bé nhỏ.
[D]Mà sao không ôm em
được như ôm đất [D]trời,
[Am]Ngày xưa là thế!
[Em]”Lời nguyền còn đó
[Dm]quan họ không lấy nhau
Xin hẹn nhau kiếp [Dm]sau
Nhưng lòng vẫn [G]muốn
người ở người [C]về.”
—————–

If you wanna study Lê Minh Sơn Người Ở Đừng Về guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!