Người như cố quên played in guitar can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Người như cố quên by Hoàng Trọng Thụy” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Người như cố quên guitar chords, you just come to the right site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Người như cố quên song.

“Người như cố quên” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Người như cố quên by Hoàng Trọng Thụy Guitar Chords

Một [D7] người trong đêm [Gm] vắng mơ thấy quay [Cm] về chốn [D7] xưa
Tìm [Cm] đâu chỉ còn vương [D7] vấn theo [F] xa là bóng dáng [Bb] ai
Ôm [Eb] về một mối u [D7] hoài đời mình còn đó lạc [Cm] loài
Gọi [Ab] tên người hay ai [F] đó một đời rồi bay theo [D7] gió
Trông [F] chờ người hay trong [D7] mơ?

Làn tóc [Cm] rối cuốn chân [F] ngườit tìm [Bb] đến cánh sao [Eb] rời
Vội [Cm] quên đi, hay cố [D7] quên đi giấc mơ [Gm] cuối
[G7] Cành hoa [Cm] úa rớt bên [F] đời còn [D7] tiếng hát cho [Gm] người
Vội quên [F] đi, hay cố quên [D7] đi tình cũng xa [Gm] rồi

Người [D7] cầm bông hoa [Gm] úa cho gió thu [Cm] buồn khép [D7] vào
Ngồi [Cm] thâu mình trong căn [D7] gác mê [F] say một thoáng luyến [Bb] thương
Trong [Eb] đời chỉ thấy trao [D7] vội bao nhiêu năm với miệt [Cm] mài
Nụ [Ab] hôn vùi trong đắm [F] đuối rồi tàn nhạt trong đêm [D7] tối
Ân [F] tình chỉ say men [D7] cuối

Làn tóc [Cm] rối cuốn chân [F] ngườit tìm [Bb] đến cánh sao [Eb] rời
Vội [Cm] quên đi, hay cố [D7] quên đi giấc mơ [Gm] cuối
[G7] Cành hoa [Cm] úa rớt bên [F] đời còn [D7] tiếng hát cho [Gm] người
Vội quên [F] đi, hay cố quên [D7] đi tình cũng xa [Gm] rồi
—————–

If you want to study Hoàng Trọng Thụy Người như cố quên guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!