Người miền Tây in guitar acoustic version might be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Người miền Tây by Nguyễn Phi Hùng” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Người miền Tây guitar chords, you just visit to the best page.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Người miền Tây song.

“Người miền Tây” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Người miền Tây by Nguyễn Phi Hùng Guitar Chords

[Am] Ai đã một lần đi [C] về miền Tây quê [Am] em
Nơi có cánh [C] đồng lúa vàng cò bay thẳng [Am] cánh
Nơi những mái [G] nhà dưới hàng dừa nghiêng soi [E7] bóng
Có những con [G] người một [E7] đời vất vả cần [Am] lao [E7][Am]

Chín nhánh sông [C] xanh vun bồi phù xa quê [Am] hương
Nuôi những cánh [C] đồng trái ngọt càng thêm tốt [Dm] tươi
Dưới bên ghe [G] xuồng tấp nập ngược xuôi muôn [E7] hướng
Tôm cá chở [G] đầy tiếng cười sao thiệt hồn [Am] nhiên

Người miền [Am] Tây chất phát thiệt [Em] thà
Nắng mưa hai [Am] mùa vẫn thuỷ [Dm] chung câu lý thương [Am] nhau
Về miền [Em] tây dẫu qua một [G] lần
Nhớ mãi trong lòng câu ân [E7] tình muối mặn gừng [Am] cay
—————–

If you want to be master of Nguyễn Phi Hùng Người miền Tây guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!