Người mẹ Quảng Nam in guitar acoustic version can be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Người mẹ Quảng Nam by Doãn Nho” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Người mẹ Quảng Nam guitar chords, you just visit to the right website.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Người mẹ Quảng Nam” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người mẹ Quảng Nam by Doãn Nho Guitar Chords

[A] À ơi ơ ơ ..[E] ơ [A] à
Bao [E] nhiêu lá rụng trên [A] rừng
Bao [E] nhiêu dào dạt sóng lừng biển [A] khơi
Bao [E] nhiêu sao sáng trên [A] trời
Bấy [E] nhiêu tình [A] mẹ
À ơ ơ ơ…bấy nhiêu tình mẹ
Một [E] đời mà thương [A] con ơ ớ ơ ờ.

[Am] Chín bát hương, [F] chín bát hương
Chín khúc [Am] ruột tái tê
Chín con ra [F] đi không [A7] một đứa trở [Dm] về
[Am] Giọt lệ chảy dài như [F] dòng sông quê mẹ
[Am] Nỗi đau chất chồng cao [C] tựa [E7] Trường Sơn.

[Am] Nén nỗi đau, [F] nén nỗi đau
Trước muôn [Am] vàn nỗi đau
Tóc tang thương [F] đau đến [A7] từng ngõ từng [Dm] nhà
[Am] Mộ nối hàng [F] dài như vô tận
[Am] Luỹ tre làng chở [F] che những [E7] nghĩa [Am] trang.

[Em] Ôi [Am] mẹ yêu [C] thương [Am] mẹ yêu [C] thương
Trong chiến tranh chúng [G] con chia [Am] lửa
Hoà bình về lại chung [Em] tay dựng [G] xây [Em]
Cả nước đi [C] bên đất Quảng anh hùng
[Am] Và chúng [F] con [C] đã về đây ngã đầu vào gối [Am] mẹ
Cho lòng mẹ [F] hiền ấm [G] mãi [E7] những lời [Am] ru.

[Em] Mẹ yêu [G] thương [Em] mẹ anh [Am] hùng mẹ của [G] con
[Em] Cả nước tự [C] hào, [Em] ôi người [Am] mẹ [E7] Quảng [Am] Nam.
—————–

If you want to learn Doãn Nho Người mẹ Quảng Nam guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!