Người lắng nghe em in guitar acoustic version might be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Người lắng nghe em by Khánh Đơn” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Người lắng nghe em guitar chords, you just come to the right site.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Người lắng nghe em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người lắng nghe em by Khánh Đơn Guitar Chords

Đã rất [D] lâu rồi âm thầm bên [A] cạnh em
Từng ngày [Bm] anh vẫn luôn im [F#m] lặng
Dõi theo [G] em từ xa, tình yêu không [D] thể nói ra
Bởi vì [G] anh đã đến sau người [A] ta.

Những lúc em [D] cười, anh lại vui thật [A] vui
Dù là [Bm] em đã yêu ai [F#m] rồi
Mỗi khi [G] em vì ai mà em ướt [D] nhoè khoé mi
Tìm đến [G] anh, anh lại [A] thấy đau [D] lòng.

Là [Bm] người nghe em nói là người ở [F#m] bên khi em buồn
Mà tình yêu [G] anh phải giấu kín [A] trong lòng [D] mình
Đôi khi [Em] muốn nói lên hết tất [A] cả nghĩ suy
Nhưng không [G] đành vì sợ em sẽ xa [A] anh.

Và [Bm] rồi cứ như thế là người lắng [F#m] nghe mỗi ngày
Mà người đâu [G] hay có những lúc [A] anh thật [D] buồn
Nhưng ai [Em] sẽ nghe anh trút tất [A] cả nghĩ suy
Để cho [F#7] em biết anh yêu em thế [Bm] nào.

Là người lắng [A] nghe mỗi khi em [F#m] buồn
Mà sao tình [Bm] yêu anh phải giấu [G] kín trong [A] lòng.
Đôi khi [G] muốn nói lên tất [F#m] cả… [G]

Tăng 1/2 tone

Là [Cm] người nghe em nói là người ở [Gm] bên khi em buồn
Mà tình yêu [Ab] anh phải giấu kín [Bb] trong lòng [Eb] mình
Đôi khi [Fm] muốn nói lên hết tất [Bb] cả nghĩ suy
Nhưng không [Ab] đành vì sợ em sẽ xa [Bb] anh.

Và [Cm] rồi cứ như thế là người lắng [Gm] nghe mỗi ngày
Mà người đâu [Ab] hay có những lúc [Bb] anh thật [Eb] buồn
Nhưng ai [Fm] sẽ nghe anh trút tất [Bb] cả nghĩ suy
Để cho [G7] em biết anh yêu em thế [Cm] nào.
—————–

If you wanna be master of Khánh Đơn Người lắng nghe em guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!