Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô in guitar acoustic version might be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô guitar chords, you have come to the best web site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô music.

“Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô by Guitar Chords

Hỡi Pô cô [E] ơi! Dòng sông mênh [A] mông
Đôi bờ cây xanh [C#m] biếc, nước [E] chảy xiết sâu [C#m] thẳm
[F#m] Qua tháng [E] ngà hỏi sông ơi có [B] biết
Anh lái đò tên gọi A [E]Sanh, [D] A… [B] Sanh…[B]
 
Ngày[E] đêm anh lái đò trên sông
Dù [C#m]  gian nguy vẫn vững tay [G#m] chèo
Đò [A]anh đưa bao người đi đánh [E] Mỹ bao năm ròng
Chiến tuyến đây thầm lặng nhịp chèo [F#m] lập công.
[A] Giữa sông sâu đẩy lùi sóng dữ
Mắt sáng ngời ngọn [F#m] lửa căm thù
[A] Mỗi chuyến đò một trận chiến [F#m] thắng
A Sanh [E] ơi đẹp mãi chiến công. [E]
 
Dòng [Am] Pô cô sáng ngời tên anh
Làng [C#m] buôn ca hát gợi tên [G#m] anh
Dù sông [A] kia có cạn dù non [E] kia có khi mòn
Tấm gương anh không mờ, đời [F#m] đời rực sáng.
[A] Những tháng ngày gội mưa tắm nắng
Với con đò một lòng đánh [F#m] giặc
[A] Đôi tay chèo cùng dòng sông kháng [F#m] chiến.
Nước mênh mông[E] lời thề A Sanh.
 
[Am] | [E] | [C#m] | [C#m] | [G#m] | [A] | [E] | [B] | [E]
[E] | [E] | [C#m] | [E] | [Amaj7] | [E] | [Bsus4] | [E] | [E]
 
Ngày [E] đêm anh lái đò trên sông
Dù [C#m]  gian nguy vẫn vững tay [G#m] chèo
Đò anh [A] đưa bao người đi đánh [E] Mỹ bao năm ròng
Chiến tuyến đây thầm lặng nhịp [F#m] chèo lập công.
[A] Giữa sông sâu đẩy lùi sóng dữ
Mắt sáng ngời ngọn [F#m] lửa căm thù
[A] Mỗi chuyến đò một trận chiến [Fm] thắng
A Sanh[E] ơi đẹp mãi chiến công.
 
Dòng [Am] Pô cô sáng ngời tên anh
Làng [C#m] buôn ca hát gợi tên [G#m] anh
Dù sông [A] kia có cạn dù non [E] kia có khi mòn
[Bsus4] Tấm gương anh không [E] mờ, đời [F#m] đời rực sáng.
[A] Những tháng ngày gội mưa tắm nắng
Với con đò một [F#m] lòng đánh giặc
[A] Đôi tay chèo cùng dòng sông kháng chiến.
Nước mênh mông[E] lời thề A Sanh.
 
Coda:
Non [G#m] cao đâu bằng sông sâu đâu [B] sánh [B]
Hờn [E] căm chất nặng [C#m] tim anh [B]
Thề quyết giữ núi rừng [E] Tây Nguyên [E] | [E]
Hỡi [Am] Pô cô [Am/E] ơi [E] , dòng sông mênh [A] mang
Đôi bờ cây xanh [Cm] biếc
Nước [E] chảy xiết sâu [C#m] thẳm
[F#m] Qua tháng [E] ngày hỏi sông [B] ơi nhớ hết
Bón dáng [Bsus4] người lái [B] đò A [E] Sanh,
[D] A [B] Sanh [B] | [B], A [Esus4]…[Am] Sanh [E]
—————–

If you want to learn Người Lái Đò Trên Sông Pô-Kô guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!