Người không máu in guitar acoustic version maybe one of the best song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Người không máu by Đinh Hoàng Quốc” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Người không máu guitar chords, you have come to the best place.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Người không máu song.

“Người không máu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người không máu by Đinh Hoàng Quốc Guitar Chords

[F] Thoát ra ánh sáng, [G] mịt mờ đầy tăm [Em] tối
Người [F] đến bên tôi người [G] nói yêu tôi [C] rồi xa [E7] tôi
[F] Nắng mưa đó là [G] chuyện của trời [Em] anh hỡi!
Người mạnh [F] mẽ sao [G] nói không giữ [Am] lời.

[F] Lúc tình đắm ngọt [G] ngào, giờ mình [Em] lại xa [Am] nhau
[F] Hứa rồi cũng vội [G] quên mau [C] chẳng được bao [E7] lâu
Tình [F] đắm là tình còn đậm [G] sâu, tình [Em] ngất là lúc mình lún [Am] sâu
Có [F] ai hiểu được đớn [G] đau nào ai [C] thấu.

Nhạt nhòa hen [F] mi dòng lệ ngấn [G] đôi bờ, làm [Em] sao hiểu được tình [Am] yêu
Tình đã [F] chết đừng khơi nhắc [G] lại càng thêm [C] đau
Đành thôi [F] đêm về thao thức [G] một mình, trời [Em] se nhưng mình không [Am] duyên
[F] Ấp ủ mãi những [G] ảo vọng xa [Am] xôi.

[F] Nắng đã ấm mưa còn thấm tim sầu
[G] Sau cơn mưa sao trời lại không sáng
[Em] Tình nồng nàn sao giờ vỡ [Am] tan
[Dm] Nhớ thì nhớ lần gặp gỡ ban đầu
[G] Nếu biết trước thôi mình đừng gặp nhau
[Em] Tôi xin làm một người không [Am] máu.
—————–

If you wanna learn Đinh Hoàng Quốc Người không máu guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!