Người không cô đơn played in ukulele might be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Người không cô đơn by Vinh Sử” using ukulele too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its ukulele chords.

If you are searching for Người không cô đơn ukulele chords, you just visit to the right web.

Yes, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play Người không cô đơn song.

“Người không cô đơn” ukulele chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Người không cô đơn by Vinh Sử ukulele Chords

1. Tôi không cô [Am] đơn vì em gian em dối
Quen cho tôi vay nhiều cay đắng lâu [F] nay
Tay đan trong [Dm] tay [F] xưa tôi đâu hay
Lời ái ân vơi [C] đầy chỉ là cơn gió heo [E7] mây

2. Tôi không cô [Am] đơn vì tôi hay tôi biết
Em yêu cho vui bằng ngôn ngữ trên [F] môi
Nên em xa [Dm] tôi, [F] nên ai chung đôi
Bài toán em xong [C] rồi
Vương [E7] tình sau thuộc về [Am] tôị.

ĐK: Cô đơn mà [Am] chi, cô đơn làm [F] gì
Khi người yêu bỏ ra [D] đi
Không [A7] lời thăm hỏi phân [Dm] kỳ
Cô đơn mà [F] chi, cô đơn được [Am] gì
Khi tình tôi chẳng ra [Dm] gì
Thêm [E7] gầy héo tuổi xuân [Am] thì [Dm] [Am]

3. Tôi không cô [Am] đơn, mà cô đơn chi nữa
Trăm không thư em còn thương dấu con [F] tem
Nay mang thư [Dm] em [F] cho trăng khuya xem
Rồi đốt lên ven [C] thềm nghe [E7] mình không còn cô [Am] đơn.
—————–

If you wanna study Vinh Sử Người không cô đơn ukulele chords, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just use search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!