Người hát một mình in ukulele acoustic version may be one of the best music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Người hát một mình by Phượng Vũ” using ukulele too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its ukulele chords.

Whether you are looking for Người hát một mình ukulele chords, you already visit to the best place.

Yes, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier ukulele will feel to play Người hát một mình song.

“Người hát một mình” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Người hát một mình by Phượng Vũ ukulele Chords

1. Anh ra [F] đi em còn ở [Am] lại
Em dang [C] tay với lại tình [F] trần
Từ khi [Dm] em bỗng biết bâng [F] khuâng
Từ khi [Gm] em biết khóc một [C] lần

Anh chia [F] đôi tiếng đàn lạc loài
Em chia [Dm] đôi tiếng ca buồn [F] hoài
Chiều lặng [Bb] thinh im nghe tiếng [Gm] hát
Chiều ngồi [C] yên ngơ ngác nghe [F] ta

ĐK: [F] Nhớ tiếng ca ngày [Dm] xưa nhớ
Chiều quán [Bb] nhỏ buồn [Gm] hiu
[C] Khói thuốc hôn ly rượu vắng ngày mưa [Am] mùa buồn [F] chưa
[Dm] Bỗng thấy mưa nhòe [Bb] nước mắt
[Gm] Vẫn biết cuộc tình [Am] cút bắt
[Bb] Giờ một mình em hát một mình với mưa
Buồn [Gm] trên cung đàn [C7] nhớ

2. Thôi đi [F] anh em giờ ở [Am] lại
Ôm cô [C] đơn hát mãi một [F] đời
Đàn đi [Dm] xa hát bỗng mênh [F] mông
Từ nay [Gm] em hát với mịt [C] mùng

Yêu nhau [F] đi tiếng đàn sầu rụng
Yêu nhau [Dm] đi giai điệu bềnh [F] bồng
Giọt đàn [Bb] xa xin anh thứ [Gm] lỗi
Còn niềm [C] đau xin Chúa cho [F] tôi.
—————–

If you wanna study Phượng Vũ Người hát một mình ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!