Người em gái miền Nam in guitar acoustic version may be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Người em gái miền Nam by Phượng Vũ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Người em gái miền Nam guitar chords, you already visit to the right website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Người em gái miền Nam” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người em gái miền Nam by Phượng Vũ Guitar Chords

[C] Xin gửi bài [F] ca cho người em [Dm] gái
Em gái Miền [F] Nam hiền lành như đất phù [Dm] sa
Tình em như [Gm] lúa xanh màu xanh ruộng [F] đồng
Hồng đôi má [Gm] thắm như mận Cần [C] Thơ

[F] Ơi… tóc [C] em dài bay trong [Dm] gió như bóng dừa quê [F] em
Ơi… nước [C] da mềm như bông [Dm] bưởi đêm giã gạo Long [F] Xuyên.

Thương sao tiếng [C] hò đêm trăng Châu [Em] Đốc
Thương em ngọt [C] ngào như nước dừa [Dm] xiêm
Áo bà ba [F] bay trong chiều Cao [C] Lãnh
Đêm nằm cây [Dm] rơm còn nhớ không [C] em

Đêm [F] nay sao lòng thương [C] quá
Sao nhớ [Am] hoài em gái Gò [F] Công
Phương xa tuy không gặp [Em] nữa
Nhớ thương [G] hoài em gái Miền [C] Nam
Thương [G] hoài em gái Miền [C] Nam
—————–

If you want to be master of Phượng Vũ Người em gái miền Nam guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!