Người đừng về in guitar acoustic version maybe one of the best song you loved. Not only hearing the music but you can play “Người đừng về by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Người đừng về guitar chords, you just visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Người đừng về music.

“Người đừng về” guitar chords has Tango rhythm and included in “” album.

Người đừng về by Guitar Chords

1. Người đừng [Dm] về góc phố ấy tìm [Gm] em
Người đừng [C] về góc phố ấy từng [F] đêm
Người đừng [Bb] về vì em không còn [F] nữa
Dẫu cũng [A7] buồn khi nói lời chia ly

2. Người đừng [Dm] về góc phố cũ tìm [Gm] quên
Người đứng [C] về góc phố cũ buồn [F] tênh
Người đừng [Bb] tìm bên hàng me xanh [F] lá
Xao Xác [A7] buồn một chiều bước chân [Dm] xa

ĐK: Người [F] về dấu chút hương xưa khi đã qua đi một thời dấu ái mến [Gm] thương
Người [A7] về đốt lá thư xưa cơn gió mang [Dm] theo câu thơ buồn cũ vấn [F] vương
Dù [Bb] đời vẫn cuốn ta đi lênh đênh gió [A7] mưa thêm một lần nữa lãng [C] quên
Hồn em vỡ [A7] nát

Người [F] về xé nát tim tôi than khóc thêm chi làm buồn tan tác [Gm] phím tơ
Người [A7] về dấu chút hương xưa khi gió thu [Dm] rơi nghe trong mùa nhớ phố [F] mưa
Người [Bb] về níu bước chân em, phím tơ rất [A7] êm ru buồn cung phím lã [C] lơi
Nghe tiếng mưa [A7] rơi, tan vỡ một [Dm] lần đi
—————–

If you wanna be master of Người đừng về guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!