Người đó tôi đây tình nơi đâu played in guitar can be one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Người đó tôi đây tình nơi đâu by Nguyên Chấn Phong” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Người đó tôi đây tình nơi đâu guitar chords, you’ve come to the best website.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Người đó tôi đây tình nơi đâu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người đó tôi đây tình nơi đâu by Nguyên Chấn Phong Guitar Chords

1. Tình chúng [Am] ta nay đã [G] không còn như [Am] xưa
Người nơi [Dm] đó tôi nơi [G] này tình nơi [C] đâu [E7]
Nhìn thấy [Am] nhau nhưng ta [G] không còn cảm [C] giác như lúc [Am] đầu
Có lẽ [F] đôi ta đã [G] không còn yêu [E7] nhau

2. Ngày tháng [Am] qua ta đã [G] sống bên cạnh [Am] nhau
Nhưng nhiều [Dm] lúc hai trái [G] tim nhìn về hai [C] hướng [E7]
Rồi hố [Am] sâu ngày thêm [G] lớn thành khoảng [C] cách hai chúng [Am] mình
Để bây [F] giờ ta biết [G] ta không còn [Am] của nhau

ĐK: Người đó tôi đây tình [G] nơi đâu
Thì [C] thôi phải chăng đang [Am] trốn tìm
Ước [F] gì hai chúng [G] ta
Chưa gặp bao [E] giờ sẽ tốt [E7] hơn

Ân [Am] tình ngày hôm [G] qua
Thà để [C] gió quấn trôi theo [Am] mây ngàn
Mối [F] tình hay chúng [G] ta chấm hết từ [Am] đây
—————–

If you want to learn Nguyên Chấn Phong Người đó tôi đây tình nơi đâu guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!