Người Cũ Em Còn Yêu played in guitar maybe one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Người Cũ Em Còn Yêu by DC Tâm” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Người Cũ Em Còn Yêu guitar chords, you just come to the best web site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Người Cũ Em Còn Yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người Cũ Em Còn Yêu by DC Tâm Guitar Chords

[Am]Nhớ lắm ngày xưa , ai có [G]thể hiểu
[Fmaj7]Nhớ lắm người xưa , em đã [Em7]quá yêu
[Dm7]Sâu trong ánh mắt em chất [Em7]chứa bao điều
Rồi lại [Fmaj7]ướt nhòa , từ lúc [G]nao
 
[Am]Có những người không quen lại [G]nhớ
[Fmaj7]Có những người quen lâu lại [Em7]muốn quên
Anh đâu [Dm7]biết , trong tình [Em7]yêu không thể nào
 
[Fmaj7]Nhường lại vị trí của một [G]người trao một người
[Dm7]Dành tình yêu của một người [Em7]để mua nụ cười
[Fmaj7]Em không thể nào, chấp [G]nhận điều đó
Nên em [Am]mất anh
Oh [G]oh oh
 
Đk :
Người yêu [Fmaj7]ơi , em muốn [G]thấy
Bóng dáng [Em7]anh một lần thôi
Dòng người [Am]xa lạ
Dấu biết [Dm7]không thể gặp nhau e tìm [Em7]kiếm hoài
Bởi kí [Fmaj7]ức kia chẳng thể phôi [G]phai [E]
 
Còn đâu [Am]đây, chút hơi [G]ấm
Ở nơi [Fmaj7]đây lần đầu tiên mình đã [Em7]thấy nhau
Em cũng [Dm7]không thể ngờ
Ta đã [Em7]cách xa rồi
Mà trong [Fmaj7]em không thể quên [G]được
Nụ cười [Am]anh
[G] [Fmaj7] [Dm7] [Em7] [Am]
—————–

If you wanna study DC Tâm Người Cũ Em Còn Yêu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!