Người con gái sông La in guitar acoustic version may be one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Người con gái sông La by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Người con gái sông La guitar chords, you already come to the right web.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Người con gái sông La” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Người con gái sông La by Guitar Chords

[Em] Hơ hớ hơ
Trời mô xanh bằng trời Can Lộc
Chứ nước mô [G] xanh bằng dòng nước sông [C] La
Ai [Am] về Hà [G] Tĩnh mà quê ta nhớ chăng nhớ chăng đôi [C] mắt
Ơ ơ [Em] người con [B7] gái sông La kiên [Em] cường.

[Em] Người con gái [Am] quê ta, đôi mắt trong [Em] tựa ngọc
Đôi giọt nước [C] sông La thương như trời [B7] quê ta
[Am] Em dõi theo [Em] từng ngày, đếm từng loạt [C] bom rơi
Cho bom nổ [Em] bên tai, em vẫn [G] đứng giữa [Em] trời.

ĐK:
[C] Ơ ơ em vừa mười [Am] tám tròn đẹp như xuân [G] sang
Em người chiến [D] thắng sức mạnh bạo tàn
Đạp lên cái [G] chết dáng em hiên ngang
Hỡi [Em] người con Xô [Bm] Viết
Bom thù xới [D] nát đất này từng ngày
Mà em đứng [G] đó tóc xanh tung bay
Em [Em] là chồi [Bm] biếc của mùa [D] xuân [B7] Việt [Em] Nam.
—————–

If you wanna study Người con gái sông La guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!