Ngồi bên nhau played in guitar can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Ngồi bên nhau by Từ Công Phụng” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Ngồi bên nhau guitar chords, you just come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Ngồi bên nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngồi bên nhau by Từ Công Phụng Guitar Chords

Ngồi đây với [C] em ngồi nhìn [G7] đôi mắt [C6] em
Nhòa trong bóng [G7] đêm ngàn vì sao như rơi [F6] xuống bên [C] thềm
Ngồi nhìn nhau không [C] nói
Loài cỏ hương [Am] lên tìm mắt đêm [Dm7] đen tìm môi khô [C] tên

Gọi tình yêu cho [G7] ấm [Am] hương thơm đôi [G7] môi trong đêm chơi [Em] vơi
Gọi lên áng [F7] mây dìu em đến [C7] đây
Vùi anh đắm [G7] say và cỏ [Dm] cây như quấn [G7] quýt bên tình [C] ta.

[Am] Ta ru giấc em [E7] ngủ vùi trên [G7] lá
Hơi thở [Am] em ngọt ngào dòng [F7] suối nghe đắm [G7] say chìm vào trời [Em] quên

[Dm] Nên một lần có bên [F6] nhau
Ngoài trời vẫn qua [E7] mau niềm vui đến không [G7] lâu
Xin đời còn đẹp cho nhau [C] mãi
Dù có xa [Am] nhau đừng để thương [Dm] đau còn đến mai [C] sau
Làn môi thôi [G7] lấp tên người [Dm]
Em ơi hãy [F] nói em ơi hãy [G] nói
Dù đời chia [G7] xa tình ta [D7] mãi mãi một cõi [C] riêng.
—————–

If you wanna be master of Từ Công Phụng Ngồi bên nhau guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!