Ngoéo tay nhau thề played in guitar can be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Ngoéo tay nhau thề by Vinh Sử” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Ngoéo tay nhau thề guitar chords, you have visit to the best website.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Ngoéo tay nhau thề song.

“Ngoéo tay nhau thề” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Ngoéo tay nhau thề by Vinh Sử Guitar Chords

Ngoéo tay nhau thề lòng không [Em] đổi lòng
Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] mênh mong
Ví dù ông tơ [C] hồng muốn cản ngăn đôi [Em] mình
Vững [B7] lòng xem tựa như [D] không [B7]

Ðã yêu chân thành cần chi [Em] nói nhiều
Mấy sông cũng [E7] lội ngàn núi [Am] cũng leo
Ví người yêu trên [C] đèo chẳng ngại công xin [Em] trèo
Quyết [B7] tìm cho được người [Em] yêụ

Tóc em [Em] dài em cài bông thiên [B7] lý
Em mỉm miệng em [D] cười anh để ý anh [G] thương
Mến anh [Em] nghèo áo sứt chỉ đường [Am] tà
Vợ anh thì chưa [D] có mẹ [B7] già để ai [Em] khâụ

Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên [Em] cau trầu
Ngoéo tay nhau [E7] thề tình nghĩa [Am] thâm sâu
Ðã đồng tâm chung [C] đầu dẫu biển đông không [Em] màn
Tác [B7] cạn cho được gần [Em] nhaụ
—————–

If you want to be master of Vinh Sử Ngoéo tay nhau thề guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!