Ngoại Tình in guitar acoustic version might be one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Ngoại Tình by Khắc Việt” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Ngoại Tình guitar chords, you already come to the best place.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Ngoại Tình” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngoại Tình by Khắc Việt Guitar Chords

Cảm xúc như vẫn [Em]lúc đầu [Bm]hôm nay ta gặp [Em]lại nhau,
[Bm]Em mở lời hỏi [Em]anh trước, anh định bàn chân [Bm]sẽ bước nhưng trái tim ngăn [Em]anh lại
[Bm]Và thế là ta [Em]găp lại, [Bm]ta lại tin nhắn [Em]hỏi han
[Bm]Ta lại 1 thói [Em]quen cũ, ta lại từng đêm [Bm]trông ngóng người ấy nhắn tin [Em]không ?
 
Nhưng ta đang sai [C]lầm, ta đang quên mất [D]rằng
Anh và [Bm]em ta đều đang có người [Em]mới
Anh rất muốn dừng [C]lại, anh sợ ta kéo [D]dài
Làm tổn [Bm]thương ngươi đang bên cạnh [Em]ta
 
Người ta trốn không [C]được, còn ta lại đi [D]tìm
Cảm giác [Bm]xưa, mà người mới nay không [Em]có
Cảm xúc anh lẫn [C]lộn, tâm trí anh hỗn [D]độn
Làm gì [Bm]đây, anh hỏi làm gì [Em]đây
 
Ta không nên găp [C]gỡ, hay là ta nói chuyện [D]ngày xưa chào nhau [Bm]thôi và 2 người 2 [Em]lối
Đôi môi có thể [C]dối, nhưng trái tim lên [D]tiếng rồi lỡ yêu [Bm]rồi, biết cách nào mà [Em]thôi
Hai ta tham lam q[C]uá, ta lại muốn có được [D]tất cả, có đc [Bm]nhau và có thêm người [Em]mới
Hai ta ích ký [C]quá, ta lại muốn bên nhau [D]suốt đời, muốn ngưởi [Bm]cũ và muốn cả người [Em]mới .
—————–

If you want to learn Khắc Việt Ngoại Tình guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!