Ngoài played in guitar can be one of the good music you liked. Not only hearing the song but you can play “Ngoài by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Ngoài guitar chords, you just visit to the right web site.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ngoài music.

“Ngoài” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngoài by Guitar Chords

Verse 1:
[Am]Nếu giữa chúng [E]ta luôn
có khoảng [F]cách, và thời [F]gian
[Am]Vận tốc anh tính [E]được,
nhưng duyên [F]số là trời [F]ban
[Am]Chẳng ai ngồi hát [E]mãi một bài [F]ca đã cũ mèm [F]
[Am]Chẳng ai khờ [E]đến nỗi quên [F]ngủ đêm
[C]Ngoài anh [Cmaj7] [F] [Fm]
[D7]Ngoài anh [G7] [C]
[Am]Ngoài anh
 
Bridge : [C] [Cmaj7] [F] [Fm]
[D7]Ngoài anh [G7] [C]
[Am]Ngoài anh
 
Verse 2:
[Am]Đáng lẽ biết [E]em đi xa anh phải [F]ở lại [F]thêm
[Am]Ngày ngày cứ lo [E]bôn ba, anh làm [F]trở ngại [F]thêm
[Am]Chẳng ai làm [E]những
chuyến đi của [F]ta chẳng đủ [F]đầy
[Am]Chẳng ai ngồi [E]khóc lúc em ngủ [F]say
[C]Ngoài anh [Cmaj7] [F] [Fm]
[D7]Ngoài anh [G7] [C]
[Am]Ngoài anh
Bridge : [C] [Cmaj7] [F] [Fm]
[D7]Ngoài anh [G7] [C]
[Am]Ngoài anh
 
Verse 3:
[Am]Nếu những ước [E]mơ năm xưa
cho mình [F]thấy ngày [F]mai
[Am]Thì khó khăn [E]ta hôm nay như rực [F]cháy đầy [F]vai
[Am]Liệu ai sẽ [E]đến với anh những [F]đêm rã [F]rời
[Am]Liệu ai sẽ [E]vuốt ve anh thả [F]thơi
[C]Ngoài em [Cmaj7] [F] [Fm]
[D7]Ngoài em [G7] [C]
[Am]Ngoài em
Bridge : [C] [Cmaj7] [F] [Fm]
[D7]Ngoài em [G7] [C]
[Am]Ngoài em
 
Lead : [C] [Cmaj7] [F] [Fm] [D7] [G7] [C] [Am] [C] [Cmaj7] [F] [Fm] [D7] [G7] [C] [Am]
—————–

If you want to be master of Ngoài guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!