Ngày ta mất nhau played in guitar maybe one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Ngày ta mất nhau by Hồ Quốc Việt” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Ngày ta mất nhau guitar chords, you have visit to the perfect place.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Ngày ta mất nhau” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Ngày ta mất nhau by Hồ Quốc Việt Guitar Chords

[Am] Giờ thì cũng đến lúc anh nhìn [Em] em bước ra đi
Đường hai [F] lối chúng [G] ta mất nhau [C] rồi
Ân [F] tình mình dành [G] cho nhau, lời [Em] hứa phút giây [Am]ban đầu
Giờ [Dm] đây em [Bm7b5] quên hết sao [E7] em?
 
[Am] Ngàn vạn lời yêu thương không làm [Em]sao giữ em lại
Và anh [F] biết tình [G] yêu mình đã [C] chết
Em rời [F] vùng trời nơi [G] anh để [Em] bước đến bên [Am] người
Còn [Dm] anh mang [Bm7b5]theo những [E] nỗi đau.
 
ĐK:
Giờ thì [F] em quay lưng ngược [G] chiều anh và [Am] bước
Chẳng cần bận [Dm7] tâm nơi đây anh [Em] sẽ thế [Am] nào
Anh không [Dm] trách em vô [E] tình, anh không [Am]trách duyên [G]đôi [F] mình
[Dm] Anh chỉ tiếc [Bm7b5] thương những ngày [E] qua.
 
Nhiều điều mộng [F] mơ mình dành về [G] nhau vụn [Am] vỡ
Một người vội [Dm7] đi, một người nhìn [Em] theo ngẩn [Am] ngơ
Ngày sau [Dm] vắng bóng em [E] rồi, đời anh [Am] mất đi [G]tiếng [F] cười
[Dm] Nước mắt vây [Em] quanh ngàn nhớ [Am] thương
—————–

If you want to be master of Hồ Quốc Việt Ngày ta mất nhau guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!