Ngày Khác played in guitar might be one of the perfect song you liked. Not only hearing the song but you can play “Ngày Khác by Trần Lập” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Ngày Khác guitar chords, you just come to the right site.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Ngày Khác song.

“Ngày Khác” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Ngày Khác by Trần Lập Guitar Chords

[Am]Thử một hôm bước chân ra đường
[F]Đi lề bên kia khác thường [Am]
Gọi café bên góc quán xa lạ
[F]Mua tờ báo mới thấy lần đầu [Am]
[C]Một ngày chẳng muốn để ai [G]giống mình
[Dm]Mầu áo khác và tóc lùa [C]kiểu rất riêng [G]
[C]Tìm tòi để biết một chân [G]dung lạ
[Dm]Phác nét nơi nào từ [E]dấu xăm
Oh [Am]. Một ngày [F]khác
Đặt dấu chân [G]vượt trên bụi vàng [Am]
Ai chọn lối [F]khác
Để bước đi [B]xa đám đông vội vã [E]
[Am]Tại sao thế phân vân chi quá nhiều
[F]Có cần hay không – khác thường [Am]
Chẳng sao hết. Bài hát cũ trơn tuột
[F]Thay nào ly bia đã nhạt [Am]
[C]Để rồi chẳng lẫn được ai [G]như mình
[Dm]Mầu áo khác và tóc lùa kiểu [C]rất riêng [G]
[C]Để rồi được biết một chân [G]dung lạ
[Dm]Dáng vóc tin vào từng [E]bước đi
[Am]Oh. Một ngày khác [F]
Đặt dấu chân [G]nối qua tháng năm [Am]
Ai chọn lối [F]khác
Để bước đi [B]xa đám đông vội vã [E]
—————–

If you want to be master of Trần Lập Ngày Khác guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!