Ngày em vu quy in guitar acoustic version may be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Ngày em vu quy by Mạnh Quỳnh” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Ngày em vu quy guitar chords, you have come to the best page.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Ngày em vu quy music.

“Ngày em vu quy” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Ngày em vu quy by Mạnh Quỳnh Guitar Chords

1. Ngày vui đã đến sao em thoáng [Am] buồn
Đời người con [A7] gái khoác áo vu [Dm] quy
Cùng ai kết mối lương [E7] duyên
Rời vòng tay ấm mẹ [Am] thầy
Sống [G] bên kẻ lạ người [E7] xa.

2. Tình đầu hai đứa thôi đành lỡ [Am] làng
Lòng em đâu [A7] muốn phụ phàng tình [Dm] anh
Làm thân con gái khuê [E7] môn
Đền ơn trả nghĩa sinh [Am] thành
Nuốt [E7] lệ tìm vui bên [Am] chồng.

ĐK:
Mười hai bến [F] nước đục trong ai biết đâu [E7] ngờ
Thương [G] cho một kiếp hồng [E7] nhan
Bao [Dm] đêm lệ buồn nhỏ hoen ước [E] mi
Từ đây con ước mong [E7] gì cánh hoa tàn theo bão [Am] giông.

3. Người ơi thấu hiểu xin đừng trách [Am] em
Vùi chôn mơ [A7] ước mộng đẹp ngày [Dm] xanh
Hẹn nhau trong kiếp mai [E7] sau
Đẹp duyên tơ tóc bên [Am] người
Kiếp [E7] này đành thôi lỡ [Am] làng.
—————–

If you wanna learn Mạnh Quỳnh Ngày em vu quy guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!