Ngày đó có em played in guitar maybe one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Ngày đó có em by Jimmii Nguyễn” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Ngày đó có em guitar chords, you already visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Ngày đó có em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngày đó có em by Jimmii Nguyễn Guitar Chords

1. [Am] Ngày đó có em,thế gian ôi thần [Dm] tiên
Ngày đó có [G] em,ta ước mơ triền [C] miên
Mình đã hiến [F] dâng những chiếc hôn đầu [Dm] tiên
Đời chúng [E7] ta như hình với [Am] bóng

2. Ngày đó có nhau chung ta hay đùa [Dm] vui
Như hai cánh [G] chim bay trên trời [C] cao
Mình hứa yêu [F] nhau bên nhau suốt [Dm] đời
Như cây vẫn [E7] xanh cho tình yêu [Am] mình

Chorus: Giờ ta đứng một [Dm] mình
Nhớ [G] thương đến em [C] hoài
[F] Em ôi người [Dm] ơi ! Xin em về [E7] đây với ta
Này người [Am] yêu ! Có nhớ [Dm] gì?
Hỡi [G] em,cho bây [C] giờ? Tình [F] ta thôi chỉ [Dm] còn
Là giấc [E7] mơ, mỗi khi đêm [Am] về
—————–

If you wanna be master of Jimmii Nguyễn Ngày đó có em guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!