Ngày dài trên quê hương played in guitar maybe one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Ngày dài trên quê hương by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Ngày dài trên quê hương guitar chords, you already visit to the best website.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Ngày dài trên quê hương music.

“Ngày dài trên quê hương” guitar chords has Valse rhythm and included in “” album.

Ngày dài trên quê hương by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

1. Một người [Am] già trong công [C] viên, một người [Dm] điên trong thành [Am] phố
Một người [F] nằm không hơi [G] thở, một người ngồi nghe bom [C] nổ
Một người [Am] ngồi hai mươi [C] năm, nhìn hoả [Dm] châu đêm rực [Am] sáng
Đàn trẻ [F] nhỏ quen bom [G] đạn, người Việt [E7] nằm với vết [Am] thương

ĐK: Mẹ Việt [C] nằm hai mươi [E7] năm, xương da [Am] mềm đợi [Dm] giờ sông núi [Am] thiêng
Một màu [Dm] vàng trên da [G] thơm nên giữ [C] gìn màu [E7] lúa chín quê [Am] hương

2. Một ngày [Am] dài trên quê [C] hương, ngày Việt [Dm] Nam hoang tàn [Am] quá
Một ruộng [F] đồng trơ đất [G] đỏ, một đàn bò không luống [C] cỏ
Một ngày [Am] dài trên quê [C] hương, người Việt [Dm] am quên mình [Am] sống
Một ngục [F] tù nuôi da [G] vàng, người Việt [E7] nằm nhớ nước [Am] non

3. Một ngày [Am] dài trên quê [C] hương, bầy trẻ [Dm] thơ nay đã [Am] lớn
Một người [F] già lo âu [G] nhìn, người già chờ cơn gió [C] lặng
Một người [Am] ngồi hai mươi [C] năm, cuộc buồn [Dm] vui ly rượu [Am] đắng
Người việt [F] nào da không [G] vàng, mẹ Việt [E7] nào nhớ xác [Am] con
—————–

If you want to study Trịnh Công Sơn Ngày dài trên quê hương guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!