Ngày con chào đời in guitar acoustic version can be one of the good song you liked. Not only hearing the song but you can play “Ngày con chào đời by Duy Lễ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Ngày con chào đời guitar chords, you just come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Ngày con chào đời” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngày con chào đời by Duy Lễ Guitar Chords

1. Con bước vào [C] đời trên trang giấy [Am] trắng
Giấy trắng tinh [Em] khôi, [Dm] con bé bỏng [G7] ơi
Khi con khóc chào [C] đời, chim ngoài kia hót [F] mời
Hoa [Dm] ngoài sân nở [G] vội mùa xuân [C] tới, con ơi, con [G7] ơi.

Xuân [F] tới trên đất [Dm] trời, xuân [G] đến trong gia [C] đình
[Dm] Ba mẹ [G] vui, mừng con chào [F] đời, mừng con vào [Em] đời
Giọt nước mắt ba [Dm] rơi, vì [G] vui, vì vui.

ĐK:
Mai khôn lớn nên [C] người, xin [Dm] con ghi nhớ ân tình [F] này,
Ngày con chào [Em] đời, rất nhiều [G7] lời chúc phúc cho [C] con.

2. Con khóc chào [C] đời, vào ngày nắng [Am] ấm
Nắng ấm lên [Em] ngôi, [Dm] con bé bỏng [G7] ơi
Khi con khóc chào [C] đời, mẹ quên đau nói [F] cười
Ông [Dm] bà con hớn [G] hở niềm vui [C] đó, con ơi, con [G] ơi.

Xin [F] cám ơn đất [Dm] trời, xin [G] cám ơn tình [C] người
[Dm] Ban niềm [G] vui nhìn con nhiều [F] lần, gọi con thì [Em] thầm
Giọt nước mắt ba [Dm] rơi, vì [G] vui, vì vui.
—————–

If you wanna be master of Duy Lễ Ngày con chào đời guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!