Ngày anh đi played in ukulele maybe one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Ngày anh đi by Trần Thiện Thanh” using ukulele too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are looking for Ngày anh đi ukulele chords, you have visit to the perfect web.

Yups, ukulele is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier ukulele will feel to play Ngày anh đi music.

“Ngày anh đi” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Ngày anh đi by Trần Thiện Thanh ukulele Chords

1. Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi mưa buồn giăng mắt [C] sâu
Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi chiều trôi mây về [C] đâu
Phút chia [F] tay muốn nói cho cạn [C] sầu
Phút chia [G] tay muốn nói cho thật [C] nhiều
Được bao [C] nhiêu được bao [G] nhiêu ân tình lúc phân kỳ.

2. Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi ai làm trăng vỡ [C] đôi
Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi phượng rơi rơi ngàn [C] lối
Áo chinh [F] nhân ép cánh thư ngày [C] nào
Gửi cho [G] nhau lúc mới quen lần [C] đầu
Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi sông hồ in dáng [C] em.

ĐK:
Em có [F] nhớ đêm trăng vàng [C] mơ
Ta khẽ [Em] nói như trong chuyện [Dm] xưa
Nếu [G] anh là [F] quân vương, em [G] sẽ là hoàng [Dm] hậu
Nếu [G] em là [Dm] trăng trong, anh [Em] sẽ là [G] lầu mộng.

Em có [F] nhớ năm xưa hẹn [C] nhau
Trên lối [Em] nắng đôi ta cùng [Dm] mơ
Nếu [G] anh là chiến [F] sĩ đi xây đắp tương [G] lai
Em là người ở [Em] lại muôn [G] đời đợi chờ [C] anh.

3. Giờ xa [C] nhau giờ xa [G] nhau trăng gầy soi bóng [C] em
Giờ xa [C] nhau giờ xa [G] nhau đường anh giăng mờ [C] sương
Tối hôm [F] qua lúc nhớ thương ngập [C] lòng
Bỗng nghe [G] như có tiếng ai thì [C] thầm
Ngày anh [C] đi ngày anh [G] đi em về thương nhớ [C] anh.
—————–

If you wanna learn Trần Thiện Thanh Ngày anh đi ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this website.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!