Ngẫu hứng giao duyên played in guitar might be one of the perfect music you loved. Not only hearing the song but you can play “Ngẫu hứng giao duyên by Trần Tiến” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Ngẫu hứng giao duyên guitar chords, you’ve come to the right site.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Ngẫu hứng giao duyên” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngẫu hứng giao duyên by Trần Tiến Guitar Chords

1. Người Bắc [Bm] Ninh vốn trọng chữ [Em] tình ư là
Người Bắc [Am] Ninh vốn trọng giao [Bm] duyên ối a
Khách đến [G] nhà là [Em] hát, khách uống [C] trà là [Am] ca
Khách đi [D] xa, [Bm] giữ chẳng cho [Em] về
Rằng người [Em] ơi sao nỡ chia lìa
Rằng người [D] ơi hãy ở bên [B7] tôi [Em]

Người đừng [Bm] về đêm [D] nay
Quan họ [Bm] nào chia [Em] tay
Trăng thôn [Am] chè xanh buồn đến [Em] thế
Câu Quan [Am] họ sao hồn nhiên [Em] thế

Người đừng [C] về đêm [Am] nay
Rượu còn đầy trên [C] tay
Rót cho [F] đầy những ngày mong [Em] nhớ
Rót cho [Am] đầy giếng cạn tình [Em] khô
Cho yêu [D] nhau đến dại [Em] khờ

2. Người Bắc [Bm] Ninh vốn trọng chữ [Em] tình ư là
Người Bắc [Am] Ninh vốn trọng giao [Bm] duyên ối a
Có chút [G] gì nhường [Em] khách, có mối [C] tình đành [Am] xa
Chút thơ [D] ngây, [Bm] giữ lại riêng [Em] mình
Rằng người [Em] xinh sao đứng một mình
Rằng người [D] xinh ơi hãy ngồi bên [B7] tôi [Em]

Người đừng [Bm] về đêm [D] nay
Chuyện buồn [Bm] rượu thêm [Em] say
Trai thôn [Am] chè có người xa [Em] quê
Gái thôn [Am] dọc có người ngồi [Em] khóc

Người đừng [C] về đêm [Am] nay
Giọt rượu nào chua [C] cay
Hát cho [F] người muôn trùng bể [Em] dâu
Hát cho [Am] dòng đuống đỏ vực [Em] sâu
Cho xa [D] nhau dứt ruột tình [Em] đầu

Người đừng về đêm [Am] nay [F] quan họ tình thơ [Em] ngây
—————–

If you wanna study Trần Tiến Ngẫu hứng giao duyên guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!