Ngậm ngùi xa nhau played in guitar maybe one of the perfect music you loved. Not only hearing the song but you can play “Ngậm ngùi xa nhau by Trương Quang Tuấn” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Ngậm ngùi xa nhau guitar chords, you have come to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Ngậm ngùi xa nhau” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngậm ngùi xa nhau by Trương Quang Tuấn Guitar Chords

[Dm] Em đi về miệt thứ mang [F] theo hoài [Am] niệm bến [Dm] sông
Thương nhớ ai trong [G] lòng sớm [Dm] chiều chim [G] sáo ngóng [A] trông
[Dm] Em đi về miệt [Bb] thứ tương [Dm] tư tình nặng nghĩa [Gm] sâu
[C] Con nước trôi qua [F] cầu chờ [Am] nhau ước hẹn mai [Dm] sau.

Chàng [Bb] ơi bến sông lặng [Gm] lẽ
Chàng [C] ơi mái tranh quạnh [F] quẽ
Đăng đắng sau [G] hè bông khổ qua kết [Dm] trái
Than vắn thở [G] dài chim tu hú mồ [Bb] côi
Ngựa ô lẻ [C] loi cau khô trầu [Am] héo

Hò [Bb] ơi gió rung cành [Gm] ổi
Hò [C] ơi nắng hanh vườn [F] bưởi
Xa cách đôi [G] đàng trăn trở đêm thức [Dm] giấc
Nước mắt hai [G] hàng xóm vắng cái buồn [Bb] hiu
Chẳng đặng gần [C] nhau [A7] ngậm ngùi xa [Dm] nhau.
—————–

If you want to learn Trương Quang Tuấn Ngậm ngùi xa nhau guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!