Ngài yêu con played in guitar may be one of your loved song. Not only hearing the song but you can play “Ngài yêu con by Lm. Trần Minh” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Ngài yêu con guitar chords, you already come to the best place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Ngài yêu con” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngài yêu con by Lm. Trần Minh Guitar Chords

1. Ngài yêu [F] con tình yêu không bến [Am] bờ
Làm [Dm] sao con đáp [Gm] đền
Nghĩa ân [C7] Ngài chất ngất trong [F] con
Trọn tin [Gm] yêu cùng tâm tư sáng [Bb] hồn
Ngài ơi thương vỗ [F] về dìu [C7] dắt đường con [F] đi

ĐK:
Ngài vì yêu [F] thương nên đã hy sinh thập [Gm] giá
Cuộc tình trào [C7] dâng mang đến cho người hạnh [F] phúc
Một đời tri [D7] ân nguyện trung tín mến yêu Ngài hết [Gm] tình
Hồng ân [Bbm] Chúa chứa chan muôn cõi [F] lòng
Xin dâng [C7] khúc cảm tạ tình [F] thương.

2. Ngài yêu [F] con chở che con tháng [Am] ngày
Nhiều [Dm] phen con hững [Gm] hờ cúi xin [C7] Ngài hãy thứ tha [F] cho
Tình bao [Gm] la nguồn ơn thiêng bất [Bb] tận
Trào tuôn như suối [F] nguồn về [C7] cõi đời thiên [F] thu.
—————–

If you want to study Lm. Trần Minh Ngài yêu con guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!