Ngài sai con đi played in guitar may be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Ngài sai con đi by Lm. Văn Chi” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Ngài sai con đi guitar chords, you have visit to the right web.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ngài sai con đi song.

“Ngài sai con đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngài sai con đi by Lm. Văn Chi Guitar Chords

1. [Em] Chúa đã sai con [B] đi [Am] mang sứ điệp cuộc [Em] đời
[Em7]Ngài đồng hành bên [Cmaj7] con và cùng con [Am] đi gieo niềm tin [B7] mến
Chúa đã thương yêu [Em] con [Am] từ mãi xưa xa [Em] vời
[Em7]Ngài mời gọi con [Em6] đi và truyền tin [B7] vui sứ điệp tình [Em] Ngài.
 
ĐK:
[E] Con hân hoan lên đường, cùng [A] Chúa thắp sáng mến [E] thương
[B7] Trong tin yêu hy [E] vọng thành men [B7] muối ướp đời sầu [E] vương.
 
2. [Em] Chúa đã sai con [B] đi [Am] mang sứ điệp diệu [Em] vời
[Em7]Và cuộc đời con [Cmaj7] đây nguyện Ngài xin [Am] vâng trong đời phó [B7] thác
Chúa mãi luôn bên [Em] con [Am] trong lũng sâu cuộc [Em] đời
[Em7]Ngài đồng hành theo [Em6] con một đời thương [B7] yêu bước đi cùng [Em] Ngài.
—————–

If you want to be master of Lm. Văn Chi Ngài sai con đi guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!