Ngại ngùng in guitar acoustic version maybe one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Ngại ngùng by Trần Thiện Thanh” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Ngại ngùng guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Ngại ngùng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngại ngùng by Trần Thiện Thanh Guitar Chords

1. [D] Muốn nói mà ngại [Bm] ngùng
Thư [D] lòng anh viết gửi cho [A] em
[D] Muốn nói lời [G] trao duyên
Sao [A] tình riêng cứ ngại ngùng [D] thêm.

Em là cô [G] gái, vui bên màu [D] vải
Kén tơ nuôi [Bm] tằm, lo cho ngày mai anh là người [Em] trai
Hiên ngang trên [A] vai bên đàn bên [D] súng cố xây đời [A] tươi

2. Muốn nói mà ngại [Bm] ngùng
Bên [D] lều, đêm ngủ buồn vương [A] vương
[D] Vẫn biết đời [G] phong sương
Riêng [A] mình, tay súng làm niềm [D] thương

Sao lòng vương [G] vấn, mỗi khi chiều [D] xuống
Tóc em buông [Bm] dài, cài một nụ hoa, hoa đẹp đơn [Em] sơ
Ôi bao nhiêu [A] thơ không bằng một [Bm] mái tóc mây đợi [D] chờ

ĐK: [G] Ới, [D] anh sao ngại [Em] ngùng
[D] Ới, [F#m] sao em thẹn [D] thùng
[Bm] Một mai này khi [Em] thôi chiến chinh
Em [D] chờ anh về trong [A] hoa nở [D] xinh
Một mai [D] này khi thôi chiến chinh
Anh về rộn ràng câu [Bm] ca chiến [G] binh.

[G] Hỡi, [D] anh sao ngại [Em] ngùng
[D] Ới, [F#m] sao em thẹn [D] thùng
[Bm] Tình yêu còn trong [Em] tim nhớ thương
[D] Nên còn cho đời câu [A] ca cảm [D] thông
Đẹp sao [D] là khi không nói yêu
Nhưng tình trao về cho [Bm] nhau trong bao thẹn [D] thùng

Mơ [D] thầm một sáng mùa vinh [A] quang
[D] Đám cưới dù không [G] sang
Nhưng [Em] lòng ai [A] thấy đẹp niềm [D] thương
Có đàn em [G] bé, đi theo chàng [D] rể áo hoa tươi [Bm] màu
Cô dâu đàng [G] sau, đứng nhìn buồng [Em] cau
Em ơi đi mau, nghe lòng thương [Bm] mến, cớ sao em ngại [D] ngùng
—————–

If you want to be master of Trần Thiện Thanh Ngại ngùng guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!