Ngã rẽ đời tôi in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Ngã rẽ đời tôi by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Ngã rẽ đời tôi guitar chords, you’ve come to the best page.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Ngã rẽ đời tôi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ngã rẽ đời tôi by Guitar Chords

1. Tôi kể người [Em] nghe, đời những thằng [Am] tù là chuyện chẳng ai [G] muốn [Em]
Lúc tuổi còn [Am] thơ, tôi ước làm đại [Bm] gia nhưng lớn lại làm đại [Em] ca
Thưở [C] bé, cùng ông bô xuống [Em] phố, thấy lũ lưu [Am] manh, đi trên con lếch – [C] xù (Lexus)
[D] Nón sơn xăm [G] trổ, [C] vàng đeo lúng [Bm] liếng, tôi thần tượng [Em] luôn. [Am] [Em]

2. Lúc tuổi mười [Em] tám, cầm đầu hơn chục [Am] thằng tưởng mình là ông [G] tướng [Em]
Cái tuổi trẻ [Am] trâu, tôi có hiểu gì [Bm] đâu nên lún dần vào bùn [Em] sâu
Cầm [C] cố, đòi nợ, đâm chém [Em] mướn, năm tháng trôi [Am] qua, khi tôi ba lăm [C] tuổi
[D] Tiếng tăm lẫy [G] lừng, [C] đàn em trăm [Bm] đứa tôi tưởng mình là [Em] vua. [Am] [Em]

ĐK: [D] Nhưng ai đâu [Bm] ngờ, một hôm thằng [Am] Tuấn Vuông va chạm trên [Em] phố
[Am] Tôi huy động [Em] hết, anh em và [C] súng dao sẵn sàng lên [Em] đường
[D] Ai nào biết cho [Bm] ai, cuộc chiến hôm [D] nay là ngã rẽ đời [G] tôi
[Am] Bao nhiêu lợi danh cũng vùi chôn từ [Bm] đây, vùi chôn từ [Em] đây.

3. Cúi mặt trước [Em] toà, một trăm năm chục [Am] thằng nhìn nhau rơi nước [G] mắt [Em]
Giết người cho [Am] vay, đâm chém đòi nợ [Bm] thuê, ông quan toà liệt [Em] kê
Cuộc [C] sống giờ đây sau song [Em] sắt, mới thấy ăn [Am] năn, nhưng đã quá muộn [C] màng
[D] Tháng năm huy [G] hoàng, [C] giờ còn đâu [Bm] nữa, sau bức tường trại [Em] giam.
—————–

If you want to be master of Ngã rẽ đời tôi guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!