Nếu vắng anh played in guitar can be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Nếu vắng anh by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Nếu vắng anh guitar chords, you have visit to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nếu vắng anh song.

“Nếu vắng anh” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Nếu vắng anh by Guitar Chords

Nếu vắng [A] anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió
Nếu vắng [Bm] anh ai đợi chờ em khi [G] sương mờ nẻo [F#m] phố
Nếu vắng [A] anh ai [F#m] đón em khi tan [Bm] trường về
Kề [D] bóng em ven sông chiều [A] chiều, gọi tên người [E7] yêu

Nếu vắng [A] anh ai ngồi gần em thêm hương nồng đêm giá.
Nếu vắng [Bm] anh ai dệt vần thơ cho [G] em hồng đôi [F#m] má
Nếu vắng [A] anh ai [F#m] ngắm môi em tươi [Bm] nụ cười
Làn [D] tóc xanh buông lơi [A] tuyệt vời, [E7] chan chứa [A] mộng đời

Nhưng [D] thôi em biết [Bm] rằng khi núi [E] sông chưa thái [A] bình
Trên khắp nơi. Anh [Bm] đi vì nguồn [A] sống
Vì ngày [Bm] mai, vì tự [C#m] do [A] liều thân tranh [E] đấu

Có những [A] đêm âm thầm nghe tin vang xa ngoài tiền tuyến
Nhớ đến [Bm] anh oai hùng xông pha gian [G] nguy vòng chinh [F#m] chiến
Phút luyến [A] thương em [F#m] chắp hai tay lên [Bm] nguyện cầụ
Mộng [D] ước quê hương thôi [A] hận sầu [E7] ta sớm gần [A] nhau
—————–

If you want to learn Nếu vắng anh guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!