Nếu thời gian trở lại (Hình nhân OST) played in guitar might be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Nếu thời gian trở lại (Hình nhân OST) by Dương Khắc Linh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Nếu thời gian trở lại (Hình nhân OST) guitar chords, you just visit to the perfect site.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Nếu thời gian trở lại (Hình nhân OST)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nếu thời gian trở lại (Hình nhân OST) by Dương Khắc Linh Guitar Chords

Từ bao [Dm] lâu em vẫn [Am] nhớ anh
Từ bao [F] lâu tình bỗng [Gm] mỏng manh
Và em [Bb] tiếc khi [C] mất anh
Ngày hôm [Dm] ấy.
 
Rồi đôi [Dm] khi em vẫn [Am] bước qua
Tìm lại [F] nơi mình đã [Gm] có nhau
Mà con [Bb] tim vẫn [C] rất đau
Từ hôm [Dm] ấy.
 
ĐK:
[Dm] Nếu thời gian trở [Am] lại
[C] Em sẽ thôi trẻ [Gm] dại
[Bb] Để giờ phải [C] suốt đời
[A7] Chìm vào quá khứ.
 
[Dm] Nếu thời gian trở [Am] lại
[C] Em sẽ không ngần [Gm] ngại
[Bb] Xin anh ở [C] bên cạnh [Dm] em.
 
Một tình [Dm] yêu em đã [Am] trót trao
Một tình [F] yêu làm nước [Gm] mắt rơi
Để lại [Bb] đây những vỡ [C] tan
Chẳng thể [Dm] xóa.
 
Ngày bên [Dm] nhau dù chẳng [Am] quá lâu
Mà tình [F] yêu thì đã [Gm] khắc sâu
Để con [Bb] tim vẫn rất [C] đau
Ngày anh [Dm] đi
 
[Dm] Em đã xa rất [Am] xa [Gm]
[F] Anh đã xa rất [C] xa [Gm]
Giờ [C] này anh đang chốn [Am] nao.
—————–

If you wanna be master of Dương Khắc Linh Nếu thời gian trở lại (Hình nhân OST) guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!