Nếu ta ngược lối in guitar acoustic version maybe one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Nếu ta ngược lối by Đinh Tùng Huy” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Nếu ta ngược lối guitar chords, you already come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Nếu ta ngược lối song.

“Nếu ta ngược lối” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nếu ta ngược lối by Đinh Tùng Huy Guitar Chords

Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Am] [Dm]

1. Mình đã từng là của [Bb] nhau, ngỡ bền [C] lâu
Và [Am] đã yêu nhau thật đậm [Dm] sâu
Yêu hết trọn cuộc đời [Bb] này, hứa không đổi [C] thay
Mà [Am] nay em bước như [Dm] vậy.

2. Anh cố nhặt lại kỷ [Bb] niệm, em đánh [C] rơi
Dù [Am] biết em chẳng còn nghĩ [Dm] tới
Ta đã nhiều lần trải [Bb] qua, bao nhiêu xót [C] xa
Mà [Am] nay sao ta gục [Dm] ngã.

ĐK:
Tự cho nhau hai đường [Bb] lối, nếu yêu nhau sẽ trở [C] về bên nhau thôi
Dù anh [Am] có níu kéo em cũng xa [Dm] rồi
Dăn lòng sẽ không [Bb] buông, nhủ long sẽ không [C] buông
Đành vùi [Am] chôn ký ức với niềm [Dm] đau

Ngày mai nếu lỡ gặp [Bb] nhau, đừng bận lòng anh chẳng [C] sao đâu
Anh vội [Am] vã rồi lại ngã nơi tim em [Dm] rồi
Đoạn đường ngắn phía [Bb] trước, còn anh cứ mãi lối [C] ngược
Nếu yêu [Am] nhau sẽ trở về bên [Dm] nhau.
—————–

If you want to learn Đinh Tùng Huy Nếu ta ngược lối guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!