Nếu không là tất cả in guitar acoustic version might be one of the best music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Nếu không là tất cả by Dương Vỹ Phúc” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Nếu không là tất cả guitar chords, you already come to the right page.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the song.

“Nếu không là tất cả” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nếu không là tất cả by Dương Vỹ Phúc Guitar Chords

Chẳng [C] còn ý nghĩa nữa [G] rồi
Khi xung quanh [Am] em có rất nhiều người [Em] làm quen
Còn [F] anh thì không cho em [Em] được những [Am] gì
Như người [Dm] ta phải không [G] em?

Phải làm [C] sao quên đi được [G] người
Màn đêm vây quanh [Am] anh với tấm chân dung kề [Em] bên
Mình yêu [F] nhau được bao lâu để hôm nay [Em] ta phải chìm [Am] sâu
Trong cuộc [Dm] sống, đúng là không [G] thể nói trước điều gì
(không thể nói trước đâu)

ĐK: Vì anh quá [Am] ngốc để trong phút chốc em đã tự [Em] đi tìm
Hạnh phúc em [F] cho [G] là mãi [C] mãi
Chưa chắc đâu [Am] em vì bên ai kia lỡ như người [Em] ta thay lòng
Thì cảm giác [F] đó của em cũng như [G] anh

Anh không [Am] muốn miễn cưỡng nơi em lúc đã nhận [Em] ra điều này
Vì anh [F] quá [G] sợ lại mất [C] em
Anh sẽ chấp [Am] nhận để em ra đi vì tương [Em] lai em trông chờ
Nếu không [F] là tất cả thì đừng [G] xem nhau là [Am] gì

Tăng ½ tone lên [Bbm] —–

ĐK: Vì anh quá [Bbm] ngốc để trong phút chốc em đã tự [Fm] đi tìm
Hạnh phúc em [F#] cho [Ab] là mãi [C#] mãi
Chưa chắc đâu [Bbm] em vì bên ai kia lỡ như người [Fm] ta thay lòng
Thì cảm giác [F#] đó của em cũng như [Ab] anh

Anh không [Bbm] muốn miễn cưỡng nơi em lúc đã nhận [Fm] ra điều này
Vì anh [F#] quá [Ab] sợ lại mất [C#] em
Anh sẽ chấp [Bbm] nhận để em ra đi vì tương [Fm] lai em trông chờ
Nếu không [F#] là tất cả thì đừng [Ab] xem nhau là [Bbm] gì
—————–

If you want to be master of Dương Vỹ Phúc Nếu không là tất cả guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!