Nếm Biết Chúa in guitar acoustic version can be one of the best song you liked. Not only hearing the song but you can play “Nếm Biết Chúa by Lê Anh Đông” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Nếm Biết Chúa guitar chords, you just visit to the right place.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Nếm Biết Chúa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nếm Biết Chúa by Lê Anh Đông Guitar Chords

[F] Nếm biết Chúa tâm con ngọt [Am7] ngào thỏa [Dm7] thích thay.
Vì [Bb] lời Cha luôn hằng dẫn dắt con từng [Dm7] phút [C/E] giây.
[F] Nếm biết Chúa tâm con nhẹ [Am7] nhàng vững [Am7] an.
Vì [Bb] bàn tay Cha hằng [Bb/C] nắm giữ [C7] con từng [F] ngày.
[F] Nếm biết Chúa dẫu khi lòng [Am7] nặng nỗi [Dm7] cô đơn.
Ngài [Bb] hằng ban ơn và giúp sức con được [Dm7] thắng [C/E] hơn.
[F] Nếm biết Chúa chân con nhẹ [Am7] nhàng bước [Dm7] đi.
Dù [Bb] đời cam do thì [Bb/C] Chúa dắt [C7] đưa từng [F] ngày.
 
[Bb/D] Nương cậy vào [F] Chúa thôi, tâm hồn được [Dm7] thỏa vui hoài.
Danh Ngài là [Bb] Đấng Chiến Thắng, giúp con vững [Gm] vàng.
[Bb/D] Trong Ngài thật [F] tốt thay, trong Ngài thật [Dm7] phước thay.
Duy Ngài hằng [Bb] luôn [Am7] nghe Gm7 thấu và luôn giải [C7] cứu cuộc đời [F] con.
 
[Db] Khi phong ba bủa [Eb/Db] vây con, Ab thuyền tưởng chừng [Db] lung [Ab/C] lay.
[Bbm7] Con hoang mang khiếp [C7] kinh khi [Fmaj9] con cậy sức riêng [F] mình.
[Db] Nơi sâu thật sâu của [Ebmaj7/D] những ưu sầu, thì [Ab/C] con cất tiếng kêu [Abm/Cb] cầu.
Và [Bbm7] Cha quan tâm lắng [G] nghe, và [C7] Cha ban ơn mở lối [Bb/C] [C7]…
 
[Bb/D] Nương cậy vào [F] Chúa thôi, tâm hồn được [Dm7] thỏa vui hoài.
Danh Ngài là [Bb] Đấng Chiến Thắng, giúp con vững [Gm] vàng.
[Bb/D] Trong Ngài thật [F] tốt thay, trong Ngài thật [Dm7] phước thay.
Duy Ngài hằng [Bb] luôn [Am7] nghe Gm7 thấu và luôn giải [C7] cứu cuộc đời [F] con…
—————–

If you want to be master of Lê Anh Đông Nếm Biết Chúa guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!