Này Cò Ơi played in guitar maybe one of the best music you loved. Not only hearing the music but you can play “Này Cò Ơi by A Tuân” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Này Cò Ơi guitar chords, you just come to the best website.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Này Cò Ơi music.

“Này Cò Ơi” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Này Cò Ơi by A Tuân Guitar Chords

Con [Em]cò lặn lội bờ [G]sông
Cò [Bm]ơi sao lại quên [Em]công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò [D]ra
Mà sao cò [Bm]nỡ bỏ mẹ già không [Em]nuôi?
 
Nhớ [Em]ngày đi ngược về [G]xuôi
Mẹ đi xúc [Bm]tép mẹ nuôi được [D]cò
Những [Bm]ngày mưa lũ gió to
Công mẹ xúc [D]tép nuôi cò cò [Em]quên.
 
Chorus:
Này cò [D]ơi cò bạc như [C]vôi
Công [A]cha nghĩa mẹ như [Em]đồi núi cao
Cò [Am]ơi mày nghĩ thế [D]nào
Mẹ đi bắt [Bm]tép lụt vào hố [Em]sâu.
 
Nuôi [Bm]con khôn lớn bằng [Em]đầu
Nhớ [A]khi còn bé con bú [Em]bầu sữa non
Giờ [Am]đây cò đủ cánh đủ [D]lông
Vì sao cò [Bm]lại quên công mẹ [Em]già?
—————–

If you want to learn A Tuân Này Cò Ơi guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!