Nào Biết Nào Hay played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Nào Biết Nào Hay by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Nào Biết Nào Hay guitar chords, you just visit to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Nào Biết Nào Hay” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Nào Biết Nào Hay by Guitar Chords

1. Ngày xưa quen em anh [Am] nói rằng
Nào [Dm] có một mối tình [Am] trên đời
Hạnh [Dm] phúc bằng mối tình [Am] chúng mình
Lời nói làm [E] mây trời [Am] xanh [E]
 
Ngày qua thương nhau anh [Am] nói rằng
Trần [Dm] thế đẹp nhất là [Am] đôi mình
Trọn [Dm] kiếp chỉ có một [Am] mối tình
Lời hứa làm [E] nên dòng [Am] sông
 
ĐK:Rồi tiếng nói ấy đã [E] xa dần
Đã phai tàn, đã [A] không còn
Hình bóng thiếu nữ dễ [E] thương nào
Đã chen vào mối [A] duyên đầu
 
Hạnh phúc khắp chốn đến [E] nơi nào
Bước chân nào đã [A] quen sầu
Nàng thiếu nữ ánh mắt [E] yêu kiều
Kéo anh rời mối [A] duyên đầu
 
2. Từng đêm em nghe nơi [Am] vũ trường
Rằng [Dm] những lời hứa là [Am] qua đường
Rằng [Dm] chúng tình tứ là [Am] quá thường
Mà thước nào [E] đo tình [Am] yêu [E]
 
Đời như cơ quay trên [Am] chiếu vạc
Mặt [Dm] phải là những lời [Am] ước thề
Mặt [Dm] trái là bóng hình [Am] não nề
Lời hứa, chợt [E] đến, chợt [Am] đi
 
Tình yêu không xanh như [Am] áng trời
Ngày [Dm] đêm tình nghĩa ngọt [Am] muôn lời
Tình [Dm] đắng vào lúc tình [Am] cuối thời
Nào biết, nào [E] hay, tình [Am] ơi
—————–

If you wanna learn Nào Biết Nào Hay guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!